Missing Brand
Missing Brand
Missing Brand
Missing Brand
Missing Brand
Missing Brand
Missing Brand
Missing Brand
Missing Brand
Missing Brand
Missing Brand
Missing Brand
Missing Brand
Missing Brand
Missing Brand
Missing Brand
Missing Brand
Missing Brand
Missing Brand
Missing Brand
Missing Brand
Missing Brand
Missing Brand
Missing Brand

Have an impact every day

Dział finansów

Nasi koledzy z tego działu doradzają, jak najlepiej wykorzystywać zasoby finansowe.

Pracujemy zespołowo, by mieć bezpośredni wpływ na osiągane wyniki biznesowe poprzez określanie celów finansowych i dostarczanie insightów.

Dołącz do naszego działu, by pomagać w opracowaniu prognoz finansowych, dostarczać eksperckie analizy i kształtować rozwój naszej firmy.

Role w zespole

Planowanie i kontrola
Poprzez analizy biznesowe Dział planowania i kontroli odgrywa kluczową rolę w ocenie inwestycji, fuzji i przejęć. Stanowi wsparcie dla procedur i podmiotów, monitoruje bieżący stan firmy, a także zarządza planowaniem i prognozowaniem, określając cele krótko-, średnio- i długoterminowe.
Dział księgowości
Nasz dział księgowości udoskonala dokładność naszych procedur. Wyznacza cele, zarządza regulacjami i procedurami, odpowiada za ustawową sprawozdawczość i konsolidację działań. Przestrzega obowiązujących norm i zasad w celu zapewnienia zgodności finansowej.
Finanse i zasoby
Nasz zespół ds. Finansów i zasobów zajmuje się praktycznie wszystkim – począwszy od definiowania polityki należności i zobowiązań, zarządzanie kapitałem obrotowym, określanie wytycznych dotyczących kredytów konsumenckich, aż po wdrażanie strategii finansowania firmy. Optymalizuje również firmowe inwestycje, buduje relacje z bankami, zarządza płynnością i minimalizuje ryzyko finansowe.
Podatki
Nasz zespół ds. podatków reguluje kwestie zgodności i płatności podatków. Opracowuje i zarządza strategią podatkową, definiuje politykę cen transferowych i zajmuje się audytami podatkowymi. Zarządza podatkami bezpośrednimi i pośrednimi, sprawozdaniami podatkowymi, a także powiększa i utrzymuje aktywa podatkowe.
Relacje inwestorskie
Nasz zespół ds. Relacji inwestorskich zarządza relacjami zarówno z analitykami sprzedającego, jak i kupującego, inwestorami instytucjonalnymi oraz inwestorami detalicznymi. Wiąże się to z odpowiedzialnością za wszelką komunikację – w tym ujawnianie informacji niefinansowych społeczności finansowej.
Zarządzanie projektami finansowymi
Nasz zespół, poprzez strumień finansowania, nadzoruje planowanie i realizację firmowych projektów i programów. Zajmuje się przejęciami i projektami specjalnymi, dbając o ich pełną integrację z prowadzoną działalnością.
Planowanie i kontrola
Poprzez analizy biznesowe Dział planowania i kontroli odgrywa kluczową rolę w ocenie inwestycji, fuzji i przejęć. Stanowi wsparcie dla procedur i podmiotów, monitoruje bieżący stan firmy, a także zarządza planowaniem i prognozowaniem, określając cele krótko-, średnio- i długoterminowe.
Dział księgowości
Nasz dział księgowości udoskonala dokładność naszych procedur. Wyznacza cele, zarządza regulacjami i procedurami, odpowiada za ustawową sprawozdawczość i konsolidację działań. Przestrzega obowiązujących norm i zasad w celu zapewnienia zgodności finansowej.
Finanse i zasoby
Nasz zespół ds. Finansów i zasobów zajmuje się praktycznie wszystkim – począwszy od definiowania polityki należności i zobowiązań, zarządzanie kapitałem obrotowym, określanie wytycznych dotyczących kredytów konsumenckich, aż po wdrażanie strategii finansowania firmy. Optymalizuje również firmowe inwestycje, buduje relacje z bankami, zarządza płynnością i minimalizuje ryzyko finansowe.
Podatki
Nasz zespół ds. podatków reguluje kwestie zgodności i płatności podatków. Opracowuje i zarządza strategią podatkową, definiuje politykę cen transferowych i zajmuje się audytami podatkowymi. Zarządza podatkami bezpośrednimi i pośrednimi, sprawozdaniami podatkowymi, a także powiększa i utrzymuje aktywa podatkowe.
Relacje inwestorskie
Nasz zespół ds. Relacji inwestorskich zarządza relacjami zarówno z analitykami sprzedającego, jak i kupującego, inwestorami instytucjonalnymi oraz inwestorami detalicznymi. Wiąże się to z odpowiedzialnością za wszelką komunikację – w tym ujawnianie informacji niefinansowych społeczności finansowej.
Zarządzanie projektami finansowymi
Nasz zespół, poprzez strumień finansowania, nadzoruje planowanie i realizację firmowych projektów i programów. Zajmuje się przejęciami i projektami specjalnymi, dbając o ich pełną integrację z prowadzoną działalnością.

Historie naszych pracowników

Chcesz wiedzieć, jak wygląda praca w Amplifon? Dowiedz się, co mówią o niej nasi pracownicy – zajrzyj do naszego świata.

Missing Cover Image

Najnowsze oferty pracy w dziale

Finance Manager

Finanse i administracja
Holandia

Teamleitung Kreditorenbuchhaltung (m/w/d)

Finanse i administracja
Niemcy

Junior Planning & Control Specialist Netherlands

Finanse i administracja
Holandia